hotele, hotele biznesowe, spa, noclegi

Polityka Prywatności portalu iHotele24.pl

Niniejsza polityka prywatności dotyczy portalu iHotele24.pl prowadzonego przez ART4U i wyjaśnia w jaki sposób gromadzone i chronione są dane osób (użytkowników) korzystających z witryny internetowej oraz określa własność treści umieszczonych na portalu iHotele24.pl.

Korzystanie z portalu www.hoteleispa.info nie podlega rejestracji, podawania danych osobowych oraz logowania.

Przekazywane dane osobowe (takie jak: imię i nazwisko, adres e-mail, nazwa firmy, adres służbowy, numer telefonu itp.) służą do nawiązania kontaktu z właścicielami, osobami kontaktowymi hoteli i spa, oraz do prezentacji ich oferty w portalu iHotele24.pl

Za pośrednictwem naszej witryny mogą także być gromadzone dane nieosobowe, takie jak nazwa domeny, adres IP komputera, typ przeglądarki itp. Dane te wykorzystywane mogą być w celu analizy statystyk dotyczących prowadzonego przez ART4U na portalu iHotele24.pl.

Nie dzielimy się, nie licencjonujemy i nie odsprzedajemy danych osobowych gromadzonych w ramach portalu iHotele24.pl.

Zastrzegamy sobie prawo do kopiowania treści, zdjęć oraz wszystkich użytych informacji do stworzenia portalu iHotele24.pl oraz reklam publikowanych na portalu iHotele24.pl.