hotele, hotele biznesowe, spa, noclegi

Regulamin portalu iHotele24.pl

I. Postanowienia ogólne

 1. Regulamin określa zasady świadczenia i korzystania z usług portalu iHotele24.pl

 2. Podmiotem świadczącym usługi w ramach portalu iHotele24.pl, jest (dalej zwanym „Reklamodawca”):
  ART4U Ariel Tryka
  ul. Orkana 2d/15
  83-110 Tczew.

 3. Użytkownik usług (dalej zwany „Reklamobiorca”) zobowiązany jest do przestrzegania postanowień Regulaminu.

 4. Usługą portalu iHotele24.pl jest umieszczenie oraz publikacji reklamy na portalu iHotele24.pl.

 5. Niniejszy regulamin jest automatycznie akceptowany wraz ze zgodą na umieszczenie oraz publikacji reklamy na portalu iHotele24.pl.

II. Zasady umieszczenia oraz publikacji reklamy na portalu iHotele24.pl

 1. Z usług portalu iHotele24.pl korzystać może każdy podmiot (osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej – dalej „Reklamobiorca).

 2. Reklamobiorca zobowiązany jest do podawania bezbłędnych danych, wszelkie opisy powinny być sformułowane poprawnie gramatycznie i stylistycznie oraz z zachowaniem zasad ortografii.

 3. Wszelkie dane Reklamobiorcy wprowadzone do portalu iHotele24.pl stanowią integralną część bazy hoteli oraz spa portalu iHotele24.pl oraz pozostają do dyspozycji tylko i wyłącznie firmy zarządzającej portalem.

 4. Domyślny okres publikacji treści reklamy to:
  -1 miesiąc (30dni)
  -3 miesiące (kwartał)
  -6 miesięcy (pół roku)
  -12 miesięcy (1 rok).

 5. Reklamodawca zastrzega sobie prawo do odmowy lub wstrzymania publikacji reklam bez podania przyczyny, w szczególności jeżeli zachodzi podejrzenie, że ich treść jest sprzeczna z prawem lub zasadami współżycia społecznego lub naruszają prawa osób trzecich.

 6. Reklamobiorca nie powinien umieszczać treści działających na ewentualną niekorzyść portlu iHotele24.pl lub osób trzecich.

 7. Reklamodawca nie ponosi odpowiedzialności za treść publikowanej reklamy na portalu iHotele24.pl.

 8. Reklamobiorca wyraża zgodę na otrzymywanie korespondencji elektronicznej i tradycyjnej dotyczących spraw administracyjnych oraz informacji promocyjnych.

 9. Dodanie wpisu reklamowego do katalogu obiektów iHotele24.pl jest jednocześnie zgodą na przetwarzanie danych Reklamobiorcy do celów marketingowych przez ART4U.

 10. Reklamobiorca oświadcza, że posiada wszelkie prawa autorskie do znaków towarowych, treści reklamy, własności intelektualnej oraz ponosi wyłączną odpowiedzialność za ich treść.

III. Warunki umieszczenia oraz publikacji reklamy na portalu iHotele24.pl

 1. Umieszczenie oraz publikacja reklamy na portalu iHotele24.pl wymaga potwierdzenia ze strony Reklamobiorcy. Potwierdzeniem umieszczenia oraz publikacji reklamy jest przesłanie wiadomości elektronicznej e-mail, przez osoby upoważnionej do zaciągania zobowiązań w imieniu Reklamobiorcy, wpłata należnej kwoty na konto Reklamodawcy.

 2. Reklamodawca może umożliwić bezpłatne dodanie oferty bez żadnych zobowiązań wobec stron. Na okres próbny oferta może zostać dodana tylko jeden raz. W przypadku próby dodania obiektu na kolejny okres próbny, oferty będą usuwane.

 3. Reklamobiorca wyraża zgodę na przetwarzanie przez ART4U jego danych w celu realizacji umieszczenia reklamy na portalu iHotele24.pl, w tym celu umożliwienia wystawienia faktury VAT.

 4. Reklamodawca umieszcza, w prezentacji tekst: "KONTAKTUJĄC SIĘ Z WYBRANYM OBIEKTEM, POWOŁAJ SIĘ NA NASZ SERWIS iHotele24.pl, ABY SKORZYSTAĆ Z AKTUALNYCH PROMOCJI!!", aby Reklamodawca został poinformowany od potencjalnego klienta, że kontaktuje się z portalu iHotele24.pl - powyższy tekst, nie zobowiązuje do dodatkowych promocji.

 5. Okres publikacji reklamy na portalu iHotele24.pl jest określony na podstawie faktury, po upływie tego okresu, reklama na portalu iHotele24.pl wygasa.

 6. Po wygaśnięciu publikacji reklamy na portalu iHotele24.pl Reklamobiorca nie ponosi, żadnych kosztów, ani nie jest zobowiązany do przedłużania reklamy,. Przed wygaśnięciem reklamy, Reklamodawca kontaktuje się z Reklamobiorcą.

 7. Reklamobiorca jest zobowiązany do opłacenia wystawionej faktury VAT, za reklamę na portalu iHotele24.pl przed upływem terminu płatności określonym na podstawie faktury.

IV. Postępowanie reklamacyjne

 1. Reklamacje mogą być zgłaszane do Biura portalu iHotele24.pl pocztą elektroniczną na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 2. Reklamacja powinna zawierać bezpośredni odnośnik do reklamy oraz zwięzły opis zgłaszanych zastrzeżeń.

V. Postanowienia końcowe

 1. Reklamodawca zastrzega sobie prawo do zaprzestania świadczenia lub uruchomienia nowych usług i wykorzystania w nich danych osobowych użytkowników bez uprzedniego informowania.

 2. Reklamodawca nie ponosi odpowiedzialności za błędne dane podane przez Reklamobiorcę.

 3. Reklamodawca nie ponosi odpowiedzialności za jakość usług teleinformatycznych, w szczególności jakości i szybkości połączeń internetowych Reklamobiorcy, osób pośrednich oraz użytkowników odwiedzających portal iHotele24.pl

 4. Akceptacja niniejszego regulaminu przez Reklamobiorcę jest równoznaczna z oświadczeniem: “Wyrażam zgodę na przetwarzanie i wykorzystywanie moich danych osobowych, wprowadzonych do formularzy dostępnych na stronach portalu, w celach marketingowych oraz umieszczenie ich w bazie danych portalu” oraz “Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych od portalu w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną”. Reklamobiorca może w każdej chwili dokonać zmiany lub zażądać usunięcia swoich danych z bazy danych Portalu.

 5. Reklamodawca nie odpowiada za usterki wynikające z przyczyn niezależnych od niego np. klęski żywiołowe, awarie łącz telekomunikacyjnych, konserwacji serwera i inne.

 

Zapoznaj się również z Polityka Prywatności i Polityką cookis portalu iHotele24.pl