Przychód a dochód. Sprawdź, jaka jest różnica? Jak obliczać?

Przychód a dochód. Sprawdź, jaka jest różnica? Jak obliczać?

Chociaż w języku potocznym oba pojęcia często stosowne są zamiennie, przedsiębiorcy muszą rozróżniać ich znacznie w kontekście prowadzonej działalności gospodarczej. Dzięki tej wiedzy będą mogli na przykład nie płacić podatków. Zatem przychód a dochód – jaka jest różnica?

Oba terminy związane są z finansami i definiują wartości, które powstały w wyniku prowadzonej działalności gospodarczej. Jednak tylko jeden z nich poprawnie odzwierciedla realną kondycję firmy i jest podstawą do naliczania należnego państwu podatku dochodowego. Jak zatem ma się przychód do dochodu? Wyraża to proste równanie:

Dochód = Przychód - Koszty uzyskania przychodu

Co to jest przychód? Definicja przychodu

Co to jest przychód? Definicja przychodu
Co to jest przychód? Definicja przychodu

Przychód w terminologii podatkowej najprościej określić jako wpływy, które firma uzyskała ze sprzedaży towarów i usług w danym okresie rozliczeniowym (najczęściej miesięcznym lub kwartalnym). Przychód wyliczany jest poprzez sumowanie wartości netto (bez podatku VAT) sprzedaży. Do przychodu nie wlicza się udzielonych bonifikat, czy przyjętych zwrotów. Szczegółowe definicje zawarte są w art. 14 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Wysokość przychodu ma kluczowe znaczenie dla obliczenia należnego fiskusowi podatku dochodowego. W przypadku wystawiania faktur z odroczonym terminem płatności, mogą powstać problemy z płynnością finansową firmy. Więcej o tym w dalszej części artykułu.

Co to są koszty przychodu? Definicja kosztów przychodu

Co to są koszty przychodu? Definicja kosztów przychodu
Co to są koszty przychodu? Definicja kosztów przychodu

Aby obliczyć dochód, od przychodu należy odjąć koszty jego uzyskania. Co to takiego? Najprościej rzecz ujmując są to wszelkie wydatki poniesione w celu uzyskania przychodu. Rzecz jasna wydatki te muszą być związane z prowadzoną działalnością. Muszą również spełniać inne wymogi formalne:

 • być udokumentowane (faktura, umowa, rachunek),
 • nie mogą wskazywać na wydatki osobiste przedsiębiorcy (stąd kłopoty z rozliczaniem prywatnych zakupów z konta firmowego),
 • zostały poniesione w celu osiągnięcia przychodów, zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów.

Tak zdefiniowane koszty odejmowane są od przychodu, w wyniku czego uzyskuje się informacje o dochodzie firmy. Widzimy zatem, że przychód a dochód to nie to samo. Różnica ta jest tym bardziej istotna, że podatek dochodowy płaci się od kwoty dochodu, a nie przychodu. Zwiększając koszty można zatem zredukować dochód firmy i w konsekwencji mocno obniżyć należy podatek. Pomimo tego może powstać sytuacja, w której firmie będzie brakować środków na zapłacenie podatku. Wtedy z pomocą może przyjść faktoring w Bibby Financial Services.

Czym jest podatek dochodowy? Definicja podatku dochodowego

Czym jest podatek dochodowy? Definicja podatku dochodowego
Czym jest podatek dochodowy? Definicja podatku dochodowego

Do jego obliczenia niezbędna jest kwota dochodu z danego okresu obliczeniowego. Istotna jest przy tym informacja, że za datę uzyskania przychodu uważa się dzień wystawienia faktury, a nie uzyskania zapłaty. Dlatego na przykład kwota netto faktury wystawionej 30.08. z siedmiodniowym terminem płatności będzie ujęta w rozliczeniu za miesiąc sierpniu, nawet jeśli należność wpłynęła na konto we wrześniu. Taki sposób obliczania przychodu prowadzi do sytuacji, w których firmy muszą odprowadzić należny podatek dochodowy (z udokumentowanej sprzedaży), ale nie posiadają stosownych środków, bowiem wciąż oczekują na uregulowanie płatności przez klienta. Wtedy właśnie mogą powstać problemy z płynnością finansową. Aby temu zaradzić warto skorzystać z faktoringu dla firm.

Co to jest faktoring? Definicja faktoringu

Co to jest faktoring? Definicja faktoringu
Co to jest faktoring? Definicja faktoringu

Jest to usługa, którą świadczą niezależne firmy faktoringowe. Po podpisaniu umowy współpracy (zwykle poprzedza ją weryfikacja kondycji finansowej prowadzonego biznesu), faktury sprzedażowe trafiają zarówno do klientów, jak i firmy faktoringowej. Niezwłocznie wypłaca ona wystawy faktury zaliczkę, w wysokości 80-90% wartości faktury, albo całej kwoty netto i oczekuje na zapłatę klienta. Po jej uiszczeniu firma faktoringowa przelewa brakującą należność pomniejszoną o swoją prowizję.

Dlaczego faktoring się opłaca? Opłacalność faktoringu

Dlaczego faktoring się opłaca? Opłacalność faktoringu
Dlaczego faktoring się opłaca? Opłacalność faktoringu

Głównie dlatego, że firma, która wystawia fakturę, niezwłocznie otrzymuje znaczną część jej wartości, bez względu na zastosowany termin płatności czy rzetelność klienta. Dzięki temu ma środki na zapłatę podatku dochodowego nawet wtedy, gdy wystawia faktury z 30, 60 czy 90 dniowym odroczeniem płatności.

Podsumowanie

Kalkulacja przychodu niezbędna jest do obliczenia dochodu, od którego będzie trzeba zapłacić podatek. Przepisy podatkowe za dzień uzyskania przychodu uznają datę wystawienia faktury, a nie otrzymania zapłaty. Może się zatem zdarzyć, że przedsiębiorca nie ma środków, bo wciąż czeka na zapłatę od klienta. W takich sytuacjach z pomocą może przyjść faktoring w Bibby Financial Services.

8 komentarzy

 1. Wiele firm transportowych korzysta z usług firm faktoringowych. Środki potrzebne są na zakup paliwa i inne. Przestoje transportów prowadzą do upadku wielu firm transportowych. Warto rozważyć pomoc ze strony profesjonalnych instytucji faktoringowych.

 2. Firmy lub dokładniej pracownicy księgowości dzielą się na te, które doskonale znają usługę faktoringu i współpracują z instytucjami faktoringowymi oraz te, które obawiają się nawału dodatkowej pracy przy przekazywaniu wierzytelności firmom faktoringowym. A nie warto tracić czasu na tego typu rozterki – pozyskane środki pozwolą uratować niejednokrotnie intratny kontrakt.

 3. Prowadzenie biznesu zarówno w mniejszej i w większej skali jest niejednokrotnie bardzo absorbujące. Dlatego kwestie finansowe oddajemy w ręce specjalistów. Jednym z pomysłów jest faktoring. Polecam!!!

 4. Usługa faktoringu sprawdza się w przypadku przedsiębiorców, którzy stosują odroczone terminy płatności, posiadają stałe grono odbiorców, , zależy im na utrzymaniu płynności finansowej, chcą zabezpieczyć się przed kontrahentami, którzy są niewypłacalni, poszukują źródeł finansowania innych niż kredyt. Kiedy firma nie posiada odpowiedniej zdolności kredytowej lub posiada problem z zarządzaniem należności jest to najlepsze rozwiązanie z możliwych.

 5. Nasze gospodarstwa domowe są jak małe przedsiębiorstwa. Jeśli wszystko jest dobrze zorganizowane, jeśli jest współpraca pomiędzy domownikami – jesteśmy spokojniejsi, nie obciążeni dodatkowym stresem. Ważną kwestią jest delegowanie obowiązków na innych. To pozwala nam spokojniej przejść przez każdy dzień.

 6. Kiedy chcemy wybrać się w dowolną podróż wówczas musimy podjąć szereg ważnych decyzji, które nierzadko mogą okazać się wręcz kluczowe dla danego przedsięwzięcia. Jedną z nich jest na przykład wybór miejsca w którym będziemy spali.

 7. Decyzja prysznic, czy wanna to nie jedyny dylemat przed jakim stają osoby urządzające łazienkę. Drugim problemem, jaki pojawia się zaraz po wybraniu konkretnego rozwiązania, jest w przypadku prysznica znalezienie odpowiedzi prysznic z brodzikiem, czy bez. A jeśli brodzik, to płytki, czy głęboki. Jak widać, jest to niełatwa sprawa, która wymaga poznania zalet danego rozwiązania. Dla przybliżenia tego typu kwestii, postanowiliśmy przyjrzeć się zaletom prysznica z brodzikiem. Zobaczcie jakie plusy posiada owo rozwiązanie. Jest ich całkiem sporo, a wygodny prysznic z brodzikiem to świetne rozwiązanie do każdej łazienki.

 8. Stolica kraju to ogromne miasto, w którym można znaleźć wiele miejsc godnych odwiedzenia. Jeśli jednak znajdujesz się w południowej części miasta i nie masz zbyt wiele czasu na podróżowanie po mieście, podpowiadamy co warto zobaczyć w południowej części Warszawy.

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

*

code